Prezes Zarządu:

  • Jakub Czaban

Rada Fundacji:

  • Paweł Markiewicz – Przewodniczący Rady Fundacji
  • Beata Stepaniuk – Kuśmierzak – Przedstawiciel Prezydenta Miasta Lublin
  • Zdzisław Szwed – Przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego
  • Marcin Kotowoda – Przedstawiciel Fundatora
  • Paweł Siepsiak – Przedstawiciel Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej